ՀՈԳԵԲԱՆ ONLINE

psychotherapy1.jpg

Ինչ է հոգեթերապիան

Հոգեթերապիան մարդու հոգեբանական խնդիրների լուծման, հոգեկան առողջության հետ առնչվող խնդիրներ բուժման եղանակ է հոգեթերապևտիկ մեթոդների կիրառությամբ, որն իրականացվում է հիմնականում խոսքային հաղորդակցման միջոցով: