ONLINE ՀՈԳԵԲԱՆ

Հոգեբան հասանելի յուրաքանչյուր վայրից

Նաիրա Մարտիրոսյան

հոգեբան, հոգեթերապևտ

 – Իրականացնում է անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա վաղ մանկական տարիքի, երեխաների, դեռահասների և չափահաս մարդկանց հետ

– Աշխատանքային լեզուները հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն


– Իրականացնում է նաև մարդկային ռեսուրսների ընտրության, տեղաբաշխման և աշխատակիցների ադապտացիային ուղղված աշխատանքներ:

– Պարբերաբար մասնակցում է միջազգային և տեղական մասնագիտական գիտաժողովների, սեմինարների, ուսուցումների և վերապատրաստումների:

Մարտիրոսյան Նաիրա

Կրթություն

2005-2007 թթ.

ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանության ֆակուլտետ

Հոգեբան՝ մագիստրոսի աստիճան

2001-2005թթ.

Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին

Հոգեբան՝ բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն

2016թ.-ից մինչև այսօր

«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում` որպես հոգեբան-խորհրդատու և հոգեթերապևտ

2017-2020 թթ.

«Սմարտ Ստարտ» միջազգային նախակրթարանում` որպես հոգեբան

2007- 2015 թթ.

Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ ՊՈԱԿ-ում՝ որպես բժշկական հոգեբանության դասախոս

2007 -2019 թթ.

«Կանաչ Հարկ ծիածանային պարտեզ» երեխաների վաղ մանկական սոցիալականացման կենտրոնում՝ որպես հոգեբան

2011-2012 թթ.

«Սաս Գրուպ» ՍՊԸ-ում՝ որպես մարդկային ռեսուրսների մասնագետ

Մասնագիտական անդամակցություն

2013 թ-ից մինչ օրս

Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի անդամ

2007 թ-ից մինչ օրս

«Ֆրանսուազա Դոլտո Յամուշ Կորչագ» ՀԿ անդամ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ 
Մասնակցություն  մի շարք միջազգային գիտաժողովների և տեսագործնական սեմինարների Հայաստանում և Եվրոպայում: