ONLINE ՀՈԳԵԲԱՆ

Հոգեբան հասանելի յուրաքանչյուր վայրից

Ինչ է հոգեթերապիան

Հոգեթերապիան մարդու հոգեբանական խնդիրների լուծման, հոգեկան առողջության հետ առնչվող խնդիրներ բուժման եղանակ է հոգեթերապևտիկ մեթոդների կիրառությամբ, որն իրականացվում է հիմնականում խոսքային հաղորդակցման միջոցով:

woman, brunette, lying down-2003647.jpg

Հոգեթերապևտիկ մեթոդի կամ ուղղության ընտրությունը կախված է այցելուի հայցի բնույթից, այն բանից, թե ինչ տիպի և խորության փոփոխություների է այցելուն ցանկանում հասնել։ 

Հոգեթերապևտիկ մեթոդի կամ ուղղության ընտրությունը կախված է այցելուի հայցի բնույթից, այն բանից, թե ինչ տիպի և խորության փոփոխություների է այցելուն ցանկանում հասնել։

old, wood, background-3569204.jpg

Կախված հոգեթերապևտիկ մեթոդի ընտրությունից հոգեթերապիայի արդյունքները կարող են տարբեր լինել։ 

lens, camera, taking photos-3046269.jpg

Որոշ մեթոդներ ուղղված են կոնկրետ հոգեբանական խնդրի կամ ախտանիշի վերացմանը, ուրիշները խնդրի վերացման հետ մեկտեղ հանգեցնել առավել խորքային անձնային փոփոխությունների, անձնային աճի և հասունության ուղղությամբ։

team, friendship, group-4529717.jpg

Հոգեթերապիան կարող է իրականացվել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային եղանակներով։

Ինչ է հոգեթերապիան

Ուշադրություն․ Հոգեթերապիան ոչ մի պարագայում դեղորայքային բուժում չէ: Այնուամենայնիվ՝ որոշ դեպքերում, երբ այցելուն գտնվում է այնպիսի հոգեվիճակում, որը խոչընդոտում է հոգեթերապիայի ընթացքը, կամ անհնար դարձնում այն,  հոգեթերապևտն ու հոգեբույժը կարող են համագործակցել։