ONLINE ՀՈԳԵԲԱՆ

Հոգեբան հասանելի յուրաքանչյուր վայրից

Ընտրել հոգեբան

  1. Իրականացնում է հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա անհատների և զույգերի հետ
  2. Աշխատում է նաև երեխաների և դեռահասների հետ
  3. Աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով,
  4. Հոգեթերապիան իրականացնում է նաև առցանց /skype, Whats up, viber, fb chat

Մասնագետի մասին իմանալ ավելին

  1. Իրականացնում է անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա վաղ մանկական տարիքի, երեխաների, դեռահասների և չափահաս մարդկանց հետ
  2. Աշխատանքային լեզուները հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն
  3. Իրականացնում է նաև մարդկային ռեսուրսների ընտրության, տեղաբաշխման և աշխատակիցների ադապտացիային ուղղված աշխատանքներ:

             Մասնագետի մասին իմանալ ավելին

5bdb1b5f527c39ddd3f28afa12d75ec4

Աիդա Թառոյան

Կլինիկական հոգեբան, հոգեթերապևտ

  1. Իրականացնում է անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա դեռահասների և չափահաս մարդկանց հետ
  2. Աշխատանքային լեզուները հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքի խնդիրների և հայցերի շրջանակ.

● Հույզերի ճանաչում և կառավարում

● Ներանձնային և միջանձնային խնդիրներ

● Տարիքային ճգնաժամեր

● Թերարժեքության բարդույթ

● Վախեր և տագնապներ

● Կորուստ և վիշտ,

● Ինքնաճանաչում և ինքնաիրացում

Մասնագետի մասին իմանալ ավելին

Психологическое консультирование, психотерапия взрослых и подростков.

Рабочий язык: русский

Работаю как очно в Ереване, так и online.

Членство в профессиональных организациях:
Наблюдательный член Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (EFPP) – https://www.srpa.ru/skpa-members/698-korukin-ivan-alekseevich.html

Узнать больше о специалисте